Kategoriler
Bilgi Firma İnşaat ve Yapı Sektörü

İnşaat Demiri Hakkında

İnşaat demiri; betonarme yapılarda kayma ve çekme gerilmelerini karşılamak amacıyla beton içerisine yerleştirilen özel olarak şekillendirilmiş çeliğe denmektedir.

Demir diğer metallere kıyasla en çok kullanılan metaldir ve tüm dünyada üretilen metallerin %95’ini oluşturmaktadır. Düşük fiyatı ve yüksek mukavamet özellikleri olan demir; otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve betonarme yapıların yapısal bileşeni olarak kullanılmaktadır. Demirin diğer kullanım formları şöyledir:

Pik demir: %4 – %5 karbon ve değişen oranlarda katışkı içermektedir. Demir cevherinden dökme demir ve çeliğe gidilen yolda ara ürün olarak değerlendirilmektedir.

Dökme demir: %2 – %4 arasında karbon, %1 – %6 silisyum ve az miktarda manganez içermektedir. Pik demirde bulunan ve malzemenin özelliklerini olumsuz olarak etkileyen kükürt ve fosfor gibi katışkılar kabul edilebilir seviyelere düşürülmektedir.

Karbon çeliği; kükürt, fosfor, silisyum, az miktarda manganez ve %0.4 – %1.5 arasında değişkenlik gösteren karbon içermektedir.

İnşaat demiri üreten ve satan firmalardan bir olan Gürşah Demir inşaat çivisi de üretmektedir.

Kategoriler
Bilgi Firma İnşaat ve Yapı Sektörü

Nervürlü İnşaat Demiri

Nervürlü inşaat demiri; betonarme yapılarda kayma ve çekme gerilimlerini karşılamak amacıyla beton içerisine yerleştirilen özel olarak şekillendirilmiş çeliğe denir. Nervürlü inşaat demiri standart olarak 12 metre boyunda üretilmektedir. Nervürlü demir üzerindeki nervürler soğukta burularak elde edilmektedir. Nervürlü demirin en büyük avantajı beton içerisinde sıyrılarak çıkma gibi durumu çok düşüktür. Beton içerisinden çıktığında ise betonu yarar.

Nervürlü inşaat demirinde yer alan Karbon ve Mangan oranlarının çoğaltılması, sıcak ve soğuk işlemlerin üretilen inşaat demirlerine kalitesinde etkileri şu şekildedir: Demir içerisinde yer alan karbon miktarının yükseltilmiş olması dayanıklılığı olumlu yönde etkiler iken; kaynak tutma özelliğini ise zıt yönde etkilemektedir. Bu aşamada inşaat demiri kırılganlaşır. Nervürlü inşaat demirinin esnekliği; manganın Nb, Va, Vo, vb. Gibi alaşım elementlerini kullanarak sağlanır.

İnşaat demirinin kalitesini yüksek tutmanın yolu; sıcak şekilde haddelenmiş nervürlü inşaat demirine daha sonradan burma ve çekme gibi soğuk işlemler uygulamaktır.

İnşaat Demiri Ankara Gürşah Demir firmasından tercih edilmektedir. Gerek müşterilerini yönlendirmede gerekse hızlı teslimiyeti açısından bir çok firmanın tercihi olmuştur.

Kategoriler
Bilgi Firma İnşaat ve Yapı Sektörü

Nervürlü İnşaat Demiri Nedir?

Nervürlü inşaat demiri karbon ve mangan elementlerinden meydana gelmektedir. İnşaat sektöründe kullanılan en önemli ürün olan demir; betonun direncini artırmak amacıyla üretilmiştir ve yüzeyinde çıkıntı olması sebebiyle nervürlü inşaat demiri de denmektedir. Dişli yapısı sayesinde sağlam bir tutuş sağlayan inşaat demiri inşaatlarda kullanılmaktadır. Nervürlü demirler direnci büyük ölçüde artırır. Nervürlü inşaat demirinin boyutları ve kalınlığı kullanım alanı ve şekline göre farklı standartlarda olabilir.

Nervürlü inşaat demiri ülkemizde oldukça fazla kullanılması sayesinde öne çıkmaktadır. Kullanılan inşaat demirlerinin toplamda %27’lik oranı nervürlü inşaat demirinden oluşmaktadır. Bu orandan da anlaşıldığı gibi nervürlü demirler inşaat sektörünün olmazsa olmaz parçalarından biridir. Nervürlü demir ile düz demir arasında bazı farklar bulunmaktadır. Düz demirler sadece inşaatı ayakta tutmaya yarar iken nervürlü demirler ise inşaatı ayakta tuttuğu gibi direncini de güçlendirir. Nervürlü demirin dişli yapısı sayesinde betonu emer ve adeta betonla yapışmış hale gelir. Düz demirlerin avantajı ise betonun parçalanma gibi bir ihtimalinin olmamasıdır. Ankara Gürşah Demir Nervürlü İnşaat Demiri üretiminde Türkiye’de öncü firmalardan biridir ve inşaat sektöründe çoğu firmanın tercih ettiği firmadır.