Nargile Köz Ocağı

Nargile Köz Ocağı

Nargile, geleneksel bir tütün ürününün keyif amaçlı içildiği bir tür tüttürme ritüelidir. Bu ritüel genellikle bir nargile köz ocağında gerçekleştirilir. Nargile köz ocağı, nargile tütününün ısınması ve dumanının oluşturulması için kullanılan bir cihazdır. Bu ocaklar genellikle metal veya seramik malzemeden yapılır ve genellikle alt kısmında yakılan odun kömürü veya özel nargile kömürü bulunur. Köz ocağı, nargilenin üst kısmına yerleştirilen tütünü ısıtarak duman üretir. Közler, tütünün sıcaklığını koruyarak nargile içimi için gereken ideal koşulları sağlar. Nargile içimi, buzdolabından geçirilmiş suyla dolu bir cam şişenin üstüne yerleştirilmiş bir tütün kabının içine yerleştirilen metal bir başlık aracılığıyla yapılır. Bu başlık, közlerin üzerine konur ve nargile içimi için hazır hale getirilir. Bu yöntem, geleneksel birçok kültürde sosyal etkileşim için bir araç olarak kullanılırken, bazı bölgelerde popüler bir eğlence ve dinlenme aktivitesidir.